Ytbehandling av solitt trä

Kemiska behandlingar kan också användas för att ytbehandla solitt trä. Här eftersträvar man att med hjälp av gröna kemikalier skapa en ”smältning” av träytan. Prover kommer därefter att utföras för att undersöka om pressning kan leda till en slätare, mer beständig och smutsavvisande yta. Ytbehandling kan också möjliggöra sammanfogning av träskivor, vilket till exempel skulle kunna möjliggöra laminering av plywoodskivor i form.