Våra partners

Paper to replace plastic är ett samarbete mellan Processum och forskare på forskningscentret Fibre Science and Communication Network, FSCN, på Mittuniversitetet.. Regionens näringsliv är också tajt kopplat till projektet, då SCA och AkzoNobel finns med både som partners och finansiärer. Även den offentliga sektorn finns representerad genom Sundsvalls sjukhus.

För att påskynda implementeringen av forskningsresultat samarbetar projektet även med små och medelstora företag (SMF) i regionen, för att utveckla nya produkter och användningsområden. Det skapar en ny plattform där SMF kan samverka med regionens skogsindustriella forskning. Arbetet med olika befintliga papper innebär också möjlighet till produktion i mindre skala.

Till projektet har man även knutit designers och studenter som kan bidra med nya idéer och appliceringsområden.