Processum tar över Paper to replace plastic

Från 1 april tar Processum över projektledningen för projektet Paper to replace plastic, som tidigare varit en del av BioBusiness Arenas verksamhet. Därmed tas sista steget för att införliva BioBusiness Arenas verksamhet i Processum.

Det forskas idag på bred front för att hitta nya material som ersätter plast. Projektet Paper to replace plastic är dock unikt, eftersom utgångspunkten är att arbeta med befintligt papper. Med hjälp av olika behandlingar kan man sedan skapa pappersprodukter med samma egenskaper som plast. Målet med Paper to replace plastic är att ta fram prototyper av föremål som idag tillverkas av plast och ersätta dessa med biobaserade och biologiskt nedbrytbara pappersprodukter.

– Vi lever i en plastvärld och måste gå mot att hitta nya förnyelsebara material. Vi tror att svensk skog och svensk skogsråvara kan bidra till att ersätta en del av dagens plastprodukter och bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Bo Westerlind som projektleder Paper to replace plastic.

Paper to replace plastic finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och är ett samarbete mellan Processum och forskare på forskningscentret Fibre Science and Communication Network (FSCN) på Mittuniversitetet, där man använder en process som modifierar papper så att det antar plastliknande egenskaper. Projektet är även nära förankrat i det regionala näringslivet då SCA, AkzoNobel och HL-Display ingår som projektpartners.

För att påskynda implementeringen av forskningsresultat samarbetar projektet även med små och medelstora företag (SMF) i regionen, för att utveckla nya produkter och användningsområden. Till projektet har man även knutit designers och studenter som kan bidra med nya idéer och appliceringsområden.

– Tanken är att fortsätta utveckla samarbeten under projektets gång. Nu när projektet blir en del av Processum och RISE öppnar det ännu fler nya dörrar och kontaktytor, som gör att projektet kan få ytterligare appliceringsmöjligheter och områden, menar Bo Westerlind.

Läs mer om Processum här: www.processum.se

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *