3D lätta föremål

Otaliga varor så som muggar, behållare, förpackningar etc. tillverkas idag genom att pressforma metall- eller plastfolier. Ofta är dessa engångsvaror som inte lätt kan återvinnas. Mittuniversitetets forksning visar att det med kemisk behandling är möjligt att formpressa papper och uppnå liknande egenskaper som plastprodukter. Paper to replace plastic arbetar med att prova olika kommersiella pappers- och kartongslag för att se vart gränsen går för formning av befintliga kvaliteter.