Om oss

Det forskas idag på bred front för att hitta nya material som ersätter plast. Projektet Paper to replace plastic är dock unikt, eftersom utgångspunkten är att arbeta med befintligt papper. Med hjälp av olika behandlingar kan man sedan skapa pappersprodukter med samma egenskaper som plast. Målet med Paper to replace plastic är att ta fram prototyper av föremål som idag tillverkas av plast och ersätta dessa med biobaserade och biologiskt nedbrytbara pappersprodukter.

För att påskynda implementeringen av forskningsresultat samarbetar projektet även med små och medelstora företag (SMF) i regionen, för att utveckla nya produkter och användningsområden. Det skapar en ny plattform där SMF kan samverka med regionens skogsindustriella forskning. Arbetet med olika befintliga papper innebär också möjlighet till produktion i mindre skala.

Till projektet har man även knutit designers och studenter som kan bidra med nya idéer och appliceringsområden.

Paper to replace plastic startade den 1 april 2017 med inledande försök inom 3D-formning och ytbehandling. Genom att arbeta i korta, tydliga och avgränsade iterativa steg hoppas vi kunna hålla högt tempo genom hela projektet.

Vi har redan flera uppslag på hur och till vad ”plastiserat” papper kan användas till, och vi välkomnar fler.

Har du frågor, funderingar eller kanske uppslag på nya applikationer?  Kontakta oss!

Kontakt

Projektledare

Bo Westerlind, bo.stefan.westerlind@processum.se, 010-516 67 79

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *