Paper to replace plastic

Vår vision är att ersätta fossila och ej nedbrytningsbara produkter som idag tillverkas av plast med miljövänliga, biobaserade och biologiskt nedbrytbara produkter som tillverkas av skoglig råvara.

Det forskas idag på bred front för att hitta nya material som ersätter plast. Projektet Paper to replace plastic är dock unikt, eftersom utgångspunkten är att arbeta med befintligt papper.

Projektet finansieras bl. a. av Europeiska regionala utvecklingsfonden och är ett samarbete mellan BioBusiness Arena och forskare på forskningscentret Fibre Science and Communication Network, FSCN, på Mittuniversitetet, där man tagit fram en process som modifierar papper så att det antar plastliknande egenskaper. Projektet finansieras också av Landstinget, SCA och AkzoNobel.

Paper to replace plastic är uppdelat i fyra parallella spår:

3D lätta föremål

Stark papperstråd

Listprofiler

Ytbehandling av solitt trä

Papper ersätter plast

Färska studier visar att en majoritet av svenska konsumenter vill minska sin plastkomsumtion. Nio av tio svenskar uppger att de är oroade över mängden plast och skräp i våra hav, enligt en undersökning av Världsnaturfonden.

Det finns ett uppenbart behov av att byta ut dagens plastprodukter och övergå till förnybara råvaror. Nya skogsbaserade och bionedbrytbara produkter är en del av lösningen, vilket innebär en stor möjlighet för Sverige att ta tätposition. För att påvisa vikten av en transformering presenterade regeringen ett ”plastpaket” i maj 2017, med insatser om drygt 100 miljoner kronor per år fram till 2020, som syftar till att minska spridningen av mikroplaster och andra plastprodukter.

Plastfakta

13 miljoner ton skräp hamnar i våra hav varje år. Fortsätter vi konsumera och producera plast som vi gör idag kommer det år 2050 att finnas mer plast än fisk i haven. 9 av 10 skräpföremål som hittas på stränderna är av plast. 80% av skräpet kommer från landbaserade källor. 9 av 10 svenskar vill aktivt minska sin plastkonsumtion.

Nyheter

Agnes sommarjobbar i Paper to replace plastic

Under sommaren får vi förstärkning i projektet av Agnes Axbrink, som kommer att sommarjobba hos oss mellan 25 juni – 17 augusti. Agnes studerar i nuläget till civilingenjör i kemiteknik och sökte sommarjobb i projektet eftersom hon är väldigt intresserad av kemi och miljö och hur man utnyttjar restprodukter från skogsindustrin till nya användningsområden. – …

Nya lösningar där papper ersätter plast

Vad händer om man sammanför designstudenter och sjukvårdspersonal för att tillsammans lösa hållbarhetsutmaningar? Svaret är: en massa nya innovativa lösningar! ✨🌍 Idag presenterade industridesignstudenter på Mittuniversitetet i Sundsvall olika lösningar på hur man skulle kunna ersätta engångsprodukter som idag tillverkas av plast med de pappersmaterial som vi tar fram i Paper to Replace Plastic. Tillsammans …

Processum tar över Paper to replace plastic

Från 1 april tar Processum över projektledningen för projektet Paper to replace plastic, som tidigare varit en del av BioBusiness Arenas verksamhet. Därmed tas sista steget för att införliva BioBusiness Arenas verksamhet i Processum. Det forskas idag på bred front för att hitta nya material som ersätter plast. Projektet Paper to replace plastic är dock …

Kontakt

Kontakta oss

Projektledare

Bo Westerlind, bo.stefan.westerlind@processum.se, 010-516 67 79

Besök oss

Grönborg, Storgatan 73, 852 30 Sundsvall

Hörneborgsvägen 10, 891 22 Örnsköldsvik